Min "gröna tråd"

genom arbetslivet är hållbarhet, innovation, mat och miljö. Kopplingarna mellan stad och land och dess betydelse för samhällsutvecklingen är också något som löper genom mitt arbete under årens lopp. Har dessutom varit inblandad i förändringsarbete genom att förändra bolag, styrelser och att bygga upp något helt nytt.

 

PRoJEKTLEDNING:

Leder projekt eller är delaktig på annat sätt på kortare eller längre tid. 

Förändringsarbete:

Handfast, konkret hjälp. Hur komma igång med nödvändiga förändringar? Jag kan till exempel ta styrelseuppdrag, vara rådgivare till styrelse och ledning eller stödperson i förändringsarbetet. 

föreläsningar:

Rurbanisering (kopplingen mellan stad och land och hur det kan användas som verktyg i samhällsutvecklingen).

Mat – hur kan en revolutionerad matproduktion bidra till en hållbar och resilient värld?

moderatorsuppdrag:

Inklusive att planera hela seminarier eller konferenser om så önskas.

Exempel på uppdragsgivare:

Region Skåne

Livsmedelsakademin

Lunds universitet

Malmö Cleantech City

 
 
 

Rurbanisering.se - Stad och land hand i hand

Jag brinner för en hållbar samhällsutveckling och att koppla samman det urbana med landsbygden, det rurala med det urbana, det vill säga rurbanisering. De mentala klyftorna mellan stad och land är tyvärr större än någonsin, men jag menar att möjligheterna att överbrygga dem aldrig har varit bättre. Det gäller bara att öppna ögonen och hitta verktygen. Jag vill göra skillnad för att uppnå ett rurbaniserat samhälle. Därför driver jag en blogg: www.rurbanisering.se   

Jag skräddarsyr seminarier, utbildningar och hjälp att se nya möjligheter, ibland tillsammans med andra företagare med andra kompetenser. Tanken är att bygga broar mellan olika aktörer i ett Penta Helix-perspektiv. Jag är en strategisk samarbetspartner för dig med rurbana intressen och perspektiv.

Intresserad av en vidare diskussion? Se kontaktuppgifter nedan.

JAG SER FRAM EMOT ATT HÖRA AV DIG!

T : +46 760 194595
E : katarina@erlingsongreengrowth.se